Foreslår byuniversitet på Tullinløkka

Publisert 25.04.2016

Statsbyggs overleverte i dag konseptutvalgutredningen for Tullinløkka til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Anbefalingen er et byuniversitet på Tullinløkka.

Dette er anbefalingene i konsptvalgutredningen:

  • Historisk museum tar i bruk Nasjonalgalleriet som utstillingsarealer for blant annet kirkekunst fra middelalderen og klassisk arkeologi.
  • Nytt studenthus etableres i St. Olavsgate 32 for Det Norske Studentersamfund og Studentsamskipnaden i Oslo.
  • Uteområdene for Akademihagen og Tullinløkka blir oppgraderte parkarealer og attraktive uterom der bygningene åpnes mot plassen med restauranter og inngangspartier fra Tullinløkka.

Les hele konseptvalgutredningen med vedlegg.

Reelt behov

- Konseptvalgutredningen foreslår et byuniversitet fordi Universitetet i Oslo har uttrykt et behov basert på vedtaket om at Historisk museum skal være på Tullinløkka. Sammen med studentaktiviteter i Akademihagen vil dette skape et godt bymiljø. Byrommet oppgraderes og vil bli attraktivt for befolkningen, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Statsbyggs oppdrag har vært å gjennomføre en konseptvalgutredning for statens bygninger og eiendommer i Tullinløkka-området. Området omfatter Nasjonalgalleriet, Tullinløkka, Kulturhistorisk museum, Akademihagen og Norges geografiske oppmåling.

40 interessenter

Mer enn 40 interessenter er kartlagt og mange har levert innspill og synspunkter. I sluttfasen er det vurdert fem alternativer for området. Stortingets anmodningsvedtak om å utrede en framtidig bruk av Nasjonalgalleriet til kunstformål er også fulgt opp.

- Det har også vært mange ønsker om hva Tullinløkka kan brukes til, men det har vært meldt inn få reelle behov. Ingen har meldt interesse for å drive et galleri eller museum for kunst. Det sier Bjørne Grimsrud, strategi- og utviklingsdirektør i Statsbygg, som har vært ansvarlig for utredningen.

Fem alternativer vurdert

- Museumsbygg: Skulpturgalleri i Nasjonalgalleriet, Historisk museum i dagens bygg og Statens kartverk/kartmuseum i St. Olavs gate 32.
- Museumspark: Skulpturgalleri i Nasjonalgalleriet, Historisk museum i dagens bygg og Statens kartverk/kartmuseum i St. Olavs gate 32. Oppgraderte parker og tilrettelagte byrom, uteservering på Tullinløkka.
- Byuniversitet: Alternativet anbefalt av konseptvalgutredningen.
- Kommersiell utvikling byliv: Utleie av Nasjonalgalleriet f.eks. til privat eiendomsforvalter. Oppgraderte parker og tilrettelagte byrom, uteservering på Tullinløkka. Studenthus i St. Olavs gate 32.
- Salg: Bygninger og eiendommer legges ut for salg.

×