RKV: Forslag til reguleringsplan ut på høring

Publisert 24.06.2016

Statsbygg har ferdigstilt forslaget til statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal, og på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendes det nå ut på høring og offentlig ettersyn. Forslaget ligger ganske nært anbefalingen om byformprinsipper som Statsbygg sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet i fjor høst.

- Anbefalingen er videreutviklet, justeringer er foretatt og detaljer endret i dialog med departementet. Vi har nå et forslag til reguleringsplan som departementet ønsker å sende på høring, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg. 

Den mest iøynefallende endringen er at Høyblokken er regulert med ytterligere to etasjer. Planen er at to etasjer skal rives og fire nye bygges.

Hovedgrep

Her er hovedgrepene i forslaget til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal:

  • Konsentrert bebyggelse med variert volumoppbygging og moderate høyder som tilpasser seg omgivelsene og gir gode byrom.
  • Hovedvekt av ny bebyggelse etableres mellom Møllergata og Grubbegata.
  • Et byggeområde etableres (felt A) mellom H-blokken og Deichmanske bibliotek.
  • Høyblokken forblir høyeste bygning.
  • De to øverste etasjene på Høyblokken foreslås revet, og fire nye bygges på.
  • Hovedadkomst fra Akersgata som understreker den viktige forbindelsen mellom Regjeringskvartalet og Stortinget.
  • Hele området blir åpent for fotgjengere og syklister.
  • Det opprettes en utvidet sikringssone. 
  • Ring 1 senkes og alle rampene som knytter Ring 1 til det omkringliggende gatenettet fjernes.
  • Det etableres en ny park over Ring 1 som gir en grønn overgang mellom regjeringskvartalet og området nord for det. 

- Vi skal bygge et regjeringskvartal med moderne og attraktive arbeidsplasser for samhandling og samarbeid som også gir mye tilbake til Oslo by. Forslaget til reguleringsplan legger til rette for dette, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen.

Forslaget til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal skal på offentlig høring, og frist for innspill er 31. oktober 2016. Deretter skal alle innspill oppsummeres og vurderes, før Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar reguleringsplanen.

En reguleringsplan fastsetter rammene for arealbruk og bebyggelse innenfor et avgrenset område. Før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider skal det foreligge vedtatt reguleringsplan. Sammen med et rom- og funksjonsprogram danner reguleringsplanen grunnlaget for byggeprogrammet. Planen legger overordnede føringer for det som skal bygges. Hvordan bygningene skal se ut eller utformes, kommer i neste fase.

Reguleringsplanen er utformet av Statsbygg i samarbeid med våre konsulenter; Nordic - Office of Architecture, Multiconsult, SLA og Civitas.

Høringsdokumenter og bilder

Se lenker nederst på siden.

Kontaktpersoner

×