Frukostseminar 24. august: Framtidens byggeprosjekter

Publisert 12.08.2016

Velkommen til frukostseminar 24. august: "Framtidens byggeprosjekter - fra detaljbeskrivelse til funksjonsbeskrivelse".

Statsbygg ønskjer at leverandørane bruker kompetansen sin til å utvikle gode løysingar for bygga i framtida. På eit halvt år har Statsbygg lykkast med å redusere talet på kravdokument til leverandørane sine frå 76 til 10. Kva inneber dette?

Velkommen til frukostseminar 24. august!

Program

8.30-9.00  Frukost, kaffi/te

9.00-9.05  Velkommen! Kva har vi gjort og kvifor
Harald Nikolaisen, administrerande direktør

9.05-9.15  Intensjonar og samanheng mellom arbeidsmetodikk og kravdokument
Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør

9.15-9.25  Dette er endringane
Morten Ryjord, sjefsingeniør

9.25-9.30  Korleis bruke dokumentea - sett frå ståstaden til prosjektleiar
Henrik Vesteng, prosjektleiar

9.30-9.40  Kontraktuell tyding - og kva for sanksjonar har Statsbygg
Yvonne Curtis Delphin, kontorsjef, Juridisk seksjon

9.40-10.00 Spørsmål og svar

Tid. Stad. Påmelding

Dato: 24. august
Tid: 8.30-10.00
Stad: Statsbygg, Biskkop Gunnerus gate 6 (Byporten)
Påmelding til arrangement@statsbygg.no
Påmeldingsfrist: 22. august

Kontaktpersoner

×