HL-senteret: Arkitekter velges neste uke

Publisert 04.11.2016

Listen over søkere i plan- og designkonkurransen inneholder mange sterke og interessante kandidater. Utvelgelsen har derfor tatt lenger tid enn planlagt. Forventet avgjørelse i løpet av uke 45. 

Holocaustsenteret (HL-senteret) har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge et tilbygg til Villa Grande som skal gi fleksible lokaler til utstillinger om minoriteter og andre temporære utstillinger, publikumsarealer og mulighet for undervisning og verksted. Med utgangspunkt i dette oppdraget gjennomfører Statsbygg nå en begrenset plan- og designkonkurranse for arkitekter. 

Det skal velges ut fem til sju kandidater hvorav en til to skal være nyetablerte arkitektfirma.

Ved fristens utløp 23. september var det kommet inn 64 søknader om deltakelse. 

Utvelgelseskomiteen 

Det er utvelgelseskriteriene i kvalifikasjonsgrunnlaget som legges til grunn og utvelgelsesgruppens innstilling skal endelig godkjennes av byggherredirektøren i Statsbygg.

Medlemmene av utvelgelseskomiteen:

  • Georg Andreas Broch, administrativ leder HL-senteret
  • Per Suul, sivilarkitekt MNAL, partner Lund Hagem Arkitekter (oppnevnt av NAL)
  • Anne Mette Raaholt, arkitekt/ass.prosjektleder, Statsbygg

 Komiteen forventes å ha navnene klare i løpet av uke 45. 

×