• Adm.dir. Harald Nikolaisen i Statsbygg og regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten i Skatteetaten

Informasjon som våpen mot svart arbeid

Publisert 21.11.2016

Vanlige bedrifter kan skape et marked for kriminalitet i byggebransjen ved å ikke gå leverandører og underleverandører etter i sømmene. Derfor vil Statsbygg fra nå av kun skrive kontrakt med selskaper som gir en fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten. 

Det fremgår i en avtale som ble undertegnet mellom Skatt øst og Statsbygg i dag. Statsbygg gjennomfører rundt 1000 anskaffelser i året, med en samlet verdi på ca. 6 milliarder kroner.

Begrenser handlingsrommet til de useriøse aktørene

-Vi er veldig fornøyd med at Statsbygg gjennom denne avtalen tar et stort ansvar i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet, sier direktør for regionavdelingen i Skatteetaten, Øivind Strømme.

- Statsbygg er en stor innkjøper som driver virksomhet over store deler av landet. Hvis vi klarer å gi dem et bedre beslutningsgrunnlag når de tar inn nye leverandører, så vil det utgjøre en stor forskjell. Dette bidrar til å begrense handlingsrommet til de useriøse aktørene, sier Strømme.

Staten må gå foran

Illegale firma har i mange år truet seriøse aktører i byggebransjen ved å konsekvent underby i anbudskonkurranser. Slik prøver kriminelle nettverk å spille ut en hel bransje, ettersom de lovlydige firma ene må prise seg langt høyere for å gå i pluss.

- Vi ønsker å gå foran i kampen mot kriminalitet i bransjen, og da er informasjon vårt viktigste fortrinn. Som stor statlig aktør er det viktig at vi går foran og skaper et velfungerende marked for de som driver på lovlig vis, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

De nye leverandørkravene

- Leverandører som vil inngå kontrakt med Statsbygg må signere et fullmaktsskjema som gir Statsbygg tilgang til taushetsbelagte opplysninger i hele kontraktskjeden

- Statsbygg sender kryptert informasjon til Skatteetaten, som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og har overholdt sine skatte- og avgiftsforpliktelser.

- Statsbygg og Skatteetaten vil også utveksle opplysninger om utvalgte prosjekter i byggeperioden.

- Oppdages avvik, blir leverandøren bedt om å redegjøre for dette, og rette opp om det er feil. Leverandøren blir gjort kjent med at han kan avvises fra fremtidige oppdrag med Statsbygg.

- Avtalen gir Statsbygg anledning til å samarbeide med Skatt øst i hele landet. Det vil være en gradvis innføring for entreprisekontrakter som utlyses etter 1.1.2017.

Kontakt

×