Informasjonsmøte for eiendomsaktører

Publisert 24.11.2016

Statsbygg inviterer eiendomsaktører og andre interesserte til informasjonsmøte 7. desember om mulige lokaler til ny Campus Lillestrøm for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

HiOA har i dag ett av sine tre studiesteder på Kjeller. Leieavtalen går ut i 2023 og HiOA skal nå utrede en mulig flytting av campus til en sentral beliggenhet i Lillestrøm sentrum.

Statsbygg undersøker nå markedet for høgskolen og er på jakt etter arealer på 20.000-23.000 kvm BTA. Les mer om leiesøket.

Sammen med HiOA og Skedsmo kommune arrangerer vi et informasjonsmøte 7. desember for eiendomsbesittere, utbyggere, eiendomsutviklere, næringsmeglere, grunneiere og andre interesserte.

Tema på informasjonsmøtet

  • Hvorfor ønsker HiOA å etablere ny campus i Lillestrøm. Rektor Curt Rice
  • Hvordan Skedsmo kommune kan og vil bidra til å realisere en ny campus. Ordfører Ole Jacob Flæten og rådmann Torstein Leiro
  • Statsbyggs rolle i mulighetsstudien. Hvordan søkeprosessen gjennomføres. Avdelingsdirektør Marit Roheim og seniorrådgiver Håvard Røyne, Statsbygg
  • Spørsmål og svar

Velkommen!

Informasjonsmøte

Dato: 7. desember
Tid: kl. 12.00-14.30. Møtet starter 12.30.
Sted: Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11
Påmelding her via Questback
Påmeldingsfrist: 5. desember 

Les invitasjon med program.

×