La ned grunnsten på Framsenteret

Publisert 26.01.2016

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var i Tromsø på mandag for å legge ned grunnstenen for Framsenterets nye tilbygg. Fiskeriminister Per Sandberg var også til stede under seremonien.

Framsenterets nybygg er prosjektert som et miljøvennlig bygg etter såkalt passivhus-standard. Det skal reises sør for det eksisterende Framsenteret, og vil ha et bruttoareal på rundt 9.500 kvadratmeter. Bygget skal blant annet romme avanserte laboratorier, kontorer og møterom. Det vil også gi større kapasitet i form av kjøle- og fryselager.

I tillegg til de to statsrådene deltok også byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg og senterleder Anne Husebekk ved Framsenteret, i seremonien som foregikk utendørs i et vinterkledt Tromsø. Flere ansatte fra Framsenteret og institusjonene som holder til der var også med for å markere oppstarten av byggeprosjektet.

Statsbygg forventer å begynne byggearbeidene i slutten av mars. Oppdragsgiver er Klima- og miljødepartementet.

Over 20 institusjoner

I dag jobber det forskere fra 20 forskjellige institusjoner på Framsenteret - med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap. Når nybygget står ferdig vil disse få selskap av kollegaer fra Norsk polarinstitutt, Arktisk råd, Norsk institutt for luftforskning (NILU), NAMMCO (The North Atlantic Marine Mammal Commission), Statens strålevern, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet. I tillegg skal Kystverket inn med en avdeling.

Bildetekster

Bilde 1, fra venstre: byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg, Statsbygg, senterleder og rektor ved UiT Anne Husebekk, fiskeriminister Per Sandberg, klima- og miljøminister Vidar Helgesen og adm. dir. Are Johnsen, Framsenteret.

Bilde 2: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Kontakt

×