Lyser ut plan- og designkonkurranse for Regjeringskvartalet

Publisert 24.06.2016

Statsbygg har lyst ut en «begrenset, tverrfaglig plan- og designkonkurranse» for den videre utviklingen av Regjeringskvartalet. Konkurranseutlysningen vil finnes på Doffin og TED.

At konkurransen er «tverrfaglig» betyr at arkitekter og ingeniører går sammen i grupper, og at den er «begrenset» betyr at gruppene må kvalifisere seg før de starter arbeidet med å utarbeide sine løsningsforslag.

Dialog

- Vi i Statsbygg har jobbet målrettet med å finne rett konkurranseform. Vi har samarbeidet med Regjeringsadvokaten, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og det har vært god dialog med Norske arkitekters landsforbund, Arkitektbedriftene i Norge og Rådgivende ingeniørers forening, sier Statsbyggs prosjektdirektør Knut Jørgensen.

- Vi har valgt en konkurranseform som gir trygghet for at best mulig løsning velges, både ut fra kvalitet, gjennomføringsaspektet og risikostyring. Åpenhet og offentlighet blir vektlagt, og vi vil ha en konkurranseform som gjør det mulig å håndtere sikkerhetsaspektet og redusere risiko for sikkerhetsbrudd. Dette er helt vesentlig premisser for å utvikle og gjennomføre prosjektet, sier Jørgensen.

For det er ikke til å komme fra at sikkerhetsaspektet spiller en vesentlig rolle når nytt regjeringskvartal skal planlegges. Av sikkerhetsgrunner må vinnerne av konkurransen sikkerhetsklareres av norske myndigheter før prosjekteringen starter.

Norsk

- Etterretningstrusselen medfører at den dominerende andelen prosjekterende må være norske statsborgere, og bare unntaksvis vil utenlandske statsborgere oppnå klarering. Det forutsetter blant annet at de har tilstrekkelig lojalitet og tilknytning til Norge, forteller prosjektdirektøren.

- For utenlandske firmaer kan det også bli svært vanskelig å være med i konkurransen. De må i alle fall oppnå en sikkerhetsavtale og ha lokaler i Norge som kan håndtere gradert materiale, sier Jørgensen.

Konkurransen

Slik er gangen i den begrensede, tverrfaglig plan- og designkonkurransen:

  • Tverrfaglig grupper (arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniører og prosjekteringsgruppeledelse)søker om deltakelse i konkurransen. Frist: 15. september 2016.
  • Statsbygg evaluerer søknadene og velger ut de gruppene med best kompetanse, erfaring og kapasitet.
  • Fire til sju grupper velges ut og inviteres til å være med i plan- og designkonkurransen som starter i desember 2016.
  • Gruppene utarbeider sine løsningsforslag. Innlevering: mars 2017
  • En jury vurderer forslagene anonymt og kårer to til tre vinnere. (Våren 2017)
  • Statsbygg forhandler med vinnerne, og den gruppen som har det beste tilbudet samlet sett, tildeles prosjekteringskontrakt. Denne gruppens løsningsforslag legges til grunn for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt. (Sommeren 2017)

Konkurransens og prosjektets språk er norsk.

 

Les konkurranseutlysningen


Les konkurranseutlysningen på Doffin

Kontaktpersoner

×