OBOS-kvartalet tas ut av planområdet

Publisert 10.02.2016

Som følge av utredninger i planarbeidet for det nye regjeringskvartalet ønsker Statsbygg å endre planavgrensningen i forhold til det området som tidligere er varslet. Blant annet tas OBOS-kvartalet ut av planområdet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge nytt regjeringskvartal. Planen utarbeides som en statlig reguleringsplan. Nå varsler Statsbygg at de ønsker å endre planområdet sammenlignet med det som ble lagt fram for ett år siden.

- Dette skyldes utredninger vi har gjort og utredninger som departementet ber oss om å gjøre. Utgangspunktet var at regjeringen gikk for det såkalte konsept øst. OBOS-kvartalet tas ut av det opprinnelige planområdet fordi arbeidet vårt har vist at det ikke vil være behov for å regulere dette området til byggeområde for nytt regjeringskvartal, innenfor den tidsperioden, fram til 2034, vi har fått i oppdrag å planlegge for sier prosjektleder Tore Kildal i Statsbygg.

- Vi utvider planområdet til også å omfatte R5 i Akersgata 59, fordi framtidig bruk av R5 er under utredning. Andre endringer skyldes sikkerhetsmessige utfordringer da dette kan medføre behov for å etablere fysiske sikkerhetstiltak i de nærmeste gatene, sier Kildal.

Endringene består i:

  • Tilliggende gater inngår i planområdet for å kunne etablere ytre sikkerhetstiltak ved behov.
  • Krysset Pilestredet/ Keysers gate inngår i planområdet for eventuelt å kunne etablere ny kryssløsning.
  • Trasé for Ring 1 tilknyttes videreføring mot øst og vest. I vest mot Pilestredet vil en del av planområdet bare omfatte arealer for Ring 1 under bakkeplan (stiplet rød).
  • R5 i Akersgata 59 innlemmes i planområdet.
  • Hammersborg torg 1 og 3 (OBOS-kvartalet) tas ut av planområdet.

De berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser blir varslet gjennom et eget brev. I tillegg arrangeres det et åpent møte, og det blir mulig å komme med merknader og innspill til Statsbygg

  • Åpent møte avholdes tirsdag 16. februar kl. 18.00 i R4, Møllergata 17 med inngang fra Eva Kolstads gate.
  • Frist for skriftlige merknader og innspill til endringene i planavgrensningen er 11. mars 2016.
×