Offisiell åpning i Tromsø

Publisert 25.01.2016

Statsbygg har vært byggherre for det nye teknologibygget, som samlokaliserer de teknologiske og realfaglige miljøene ved UiT Norges arktiske universitet. Bygget åpner offisielt tirsdag 26. januar.

For å markere åpningen kommer blant andre olje- og energiminister Tord Lien.

Nybygget ligger ved siden av Realfagsbygget, noe som har gjort det mulig å samle ingeniørfagene med realfagsmiljøene i fysikk, matematikk, kjemi og informatikk.. Fagmiljøene vil dra nytte av samlokaliseringen, og bygget vil også være viktig for UiTs satsing på bærekraftig energi.

Nybygget ble tatt i bruk ved semesterstart i august 2014.

Utnytter overskuddsvarme

I tillegg til undervisningsrom og auditorier, inneholder bygget laboratorier, verksteder og kontorer for fysikk-, realfag- og ingeniørutdanning. Det er videre tilrettelagt for installasjon av en tungregnemaskin som også skal dekke byggets oppvarmingsbehov ved utnyttelse av overskuddsvarme. I tillegg er det installert fire skipssimulatorer i bygget.

Tomta er planlagt bebygd i to trinn, og dette prosjektet utgjør byggetrinn 1.

Norconsult AS (tidl. Arkitektstudio AS) har vært arkitekt.

Brutto areal: 9.000 m2
Antall rom: 300
Etasjer: 5
Grunnflate: ca. 2.000 m2

Kunstprosjektet

Les om kunsten i bygget på KOROs nettsider.

Tid og sted

Dato: Tirsdag 26. januar 2016
Tid: kl. 12.30
Adresse: Klokkargårdsbakken 35, Tromsø

Kontaktpersoner

×