Orienteringsmøte om utstillingsvekshus

Publisert 11.08.2016

Statsbygg planlegger for bygging av et stort utstillingsveksthus for Botanisk hage på Tøyen, som er en del av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Vi holder et orienteringsmøte 25. august for potensielle leverandører av klimaanlegg.

Klimatisering

For det planlagte utstillingsveksthuset på Tøyen planlegges prosjektering, levering og installasjon av komplett anlegg for klimatisering, energifangst og energigjenvinning samlet i én kontrakt. Anlegget skal primært sikre gode vekstvilkår og plantehelse, men også ivareta et godt innemiljø for ansatte og publikum. Driftsøkonomi og lav energibruk vil være viktige parametere for å tilfredsstille krav til et bærekraftig anlegg.

For å utnytte leverandørmarkedets erfaring, kompetanse og innovative egenskaper, planlegger Statsbygg å kontrahere klimaanlegget gjennom honorert, konkurransepreget dialog.
Som forberedelse til konkurransen vil det bli avholdt et orienterende møte om oppdraget, med sikte på å forberede markedet og for å kartlegge interessen for kontrakten.

Bakgrunn

Botanisk hage har i mer enn 80 år ønsket seg et stort utstillingsveksthus, og det har også lenge vært konkrete planer for hvordan et slikt veksthus bør utformes. Arkitektkontoret Stein Halvorsen AS vant i 1998 en plan- og designkonkurranse, utlyst av Universitetet i Oslo, med konseptet «Oase 60o nord». Dette konseptet er senere bearbeidet og er nå, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, tatt frem igjen med sikte på gjennomføring.

Høye miljøkrav

Det planlagte utstillingsveksthuset blir stort, mer enn 5.000 kvm, hvor fem vekstsoner med ulike klimaforhold vil utgjøre mer enn to tredeler av arealet. Disse vekstsonene skal inneholde plantemateriale fra så vel tropiske som arktiske strøk, og fra ørken- og middelhavsklima. Kombinasjonen av ulike klima, transparente fasader og høye krav til klimakontroll og energiøkonomi, stiller utfordrende krav til de tekniske anleggene.

Tid. Sted. Påmelding

Dato: 25. august
Tid: kl. 14.00
Sted: Statsbyggs hovedkontor, Biskop Gunnerus gate 6, Byporten
Påmeling til: Per Mathisen
Påmeldingsfrist: 24. august kl. 14

Kontaktpersoner

×