Rekordhøgt investeringsnivå

Publisert 09.03.2016

Statsbygg har investert for fem milliardar kroner i 2015. Det framgår av årsrapporten som no er lagt fram.

– Etter å ha lege på eit investeringsnivå på mellom tre og fire milliardar kroner i perioden 2011 til 2014, har Statsbygg i 2015 investert langt meir enn vanleg, seier administrerande direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

– Vi gler oss over å ha kome i gong med så mange flotte og samfunnsnyttige bygg. Kapasitetsmessig er dette ei spanande utfordring for oss, samstundes som det gir store moglegheiter for andre aktørar i byggjebransjen.

Investeringsnivået ligg såpass høgt på grunn av dei mange omfattande byggjeprosjekta som har kome i gong. Dette er storprosjekt som mellom anna Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen, samlokaliseringsprosjektet for Noregs miljø- og biovitenskaplege universitet på Campus Ås og livsvitskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

Men rekorden kjem ikkje til å stå særleg lenge. Dei nemnde prosjekta vil investere enda meir i 2016. Forventa investeringsnivå vil liggje over seks milliardar neste år. 

Årsrapport 2015

Meir om byggjeprosjekt, eigedommar og andre nøkkeltal, finn du på sida

Statsbygg i 2015

der du óg kan lasta ned og lese Statsbyggs årsrapport til departementet.

×