Rom- og funksjonsprogram på vei!

Publisert 09.11.2016

Statsbygg har ferdigstilt sin anbefaling til rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal og har overlevert anbefalingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Forslaget sendes nå ut på en grundig høringsprosess internt i departementene og blir deretter behandlet i regjeringen.

Morgendagens behov

- I et byggeprosjekt lages det alltid et rom- og funksjonsprogram som skal si noe om hvilke rom og funksjoner som skal inn i det nye bygget. Vi har prøvd å se hva som er dagens behov og fremfor alt hva som er morgendagens behov. Vi bygger et regjeringskvartal for fremtiden, og da må også rom- og funksjonsprogrammet være tilpasset til at det er lenge til det er innflytting, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

- I løpet av de to siste årene har vi gjennomført en rekke aktiviteter for å få kunnskap om hvordan det nye regjeringskvartalet kan tilrettelegges for å sikre departementene gode og funksjonelle arbeidsforhold. Dette har inkludert blant annet kartlegging av dagens og utforsking av fremtide arbeidsmønstre, registrering av tilstedeværelse, og referansebesøk til departementsbygg i Nederland, Belgia og Finland, forteller Jørgensen

Regjeringen har lagt rammene for det forslaget Statsbygg nå har levert. Det er blant annet gitt føringer for arbeidsplasskonsept, arealramme, sikkerhet og tilrettelegging av fellesfunksjoner. Tilrettelegging for samhandling internt i og mellom departementene er også en viktig føring.

Fleksibilitet

- Arbeidsplasskonseptet som foreslås er aktivitetsbasert med stor fleksibilitet for endring av oppgaver og arbeidsformer for så vel ansatte som avdelinger og departement. Arbeidsformer er i stadig endring og det skjer en rivende utvikling både i bruk av teknologi, organisering og ikke minst fysisk utforming av arbeidsplasser. Med utkastet til rom- og funksjonsprogram vil Statsbygg imøtekomme ulike brukerbehov og utvikling over tid, sier prosjektdirektøren.

- Det er lagt opp til deling av areal, og dette gir rom for varierte arbeidsplasser med individuell valgfrihet og organisasjonsmessige tilpassinger. Ut ifra både miljøhensyn og kostnader er det viktig med fleksibel og arealeffektiv bruk av kvadratmeterne i regjeringskvartalet, påpeker Jørgensen.

Les noen av Statsbyggs forslag i anbefalingen til Rom- og funksjonsprogram.

Bildetekst

Statsbyggs prosjektleder Ragnar Bovim overleverer det omfattende Rom- og funksjonsprogrammet til Michel Midre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

×