Noen av Statsbyggs forslag

Publisert 09.11.2016

Arealnorm

Regjeringskvartalet skal huse opp til 5.700 ansatte i nye og eksisterende bygninger. Statsbygg anbefaler å beholde arealnormen på 23 m2 per ansatt for de nye byggene.

Arbeidsplasser

Den enkelte organisatoriske enhet, og dermed den enkelte ansatte, har plass i en avgrenset del av kvartalet – en hjemmebase. Tilstrekkelig areal for ulike typer arbeidsformer er prioritert framfor faste arbeidsstasjoner for den enkelte. Det er lagt spesiell vekt på tilstrekkelig areal for aktiviteter som krever skjerming, og på at det skal være tilstrekkelig variasjon og valgfrihet for den enkelte når det kommer til valg av arbeidsplass. Basert på gjennomførte undersøkelser skal antall arbeidsstasjoner tilsvare 75 prosent av de ansatte som har hjemmebase i kontorarealet. I tillegg kommer arbeidsplasser i multirom, prosjektrom, små møterom og stillerom. Samlet vil det være flere arbeidsstasjoner/arbeidsplasser enn ansatte i hver hjemmebase.

Kontorarealer

Et standard kontorareal inkluderer blant annet kontorplasser, cellekontorer, prosjektrom, møterom og sosiale soner. I det nye regjeringskvartalet vil hvert departement etableres i en serie slike kontorarealer. Kontorarealene skal være koblet sammen vertikalt over flere etasjer og/eller horisontalt. Mellom kontorarealene blir det felles sosiale soner. Etter hvert som departementenes plassering i anlegget blir avklart, vil det være en dialog for å få en god tilpassing av departementenes behov og ønsker.

Samhandling

Det foreslås egne samhandlingsstrøk der møter med eksterne og mellom departementer kan foregå. Kantiner og kaffebarer legges i tilknytning til disse.

Møterom

Møterom-pooler spesielt tilrettelagt for møter med eksterne besøkende legges i tilknytning til hovedinnganger. I tillegg foreslås noen større møterom ved representasjonsinngangen. Felles møterom for møter mellom departementsansatte legges i møterom-pooler og skal gi kortest mulig avstander fra arbeidsplassene i kvartalet. I tillegg er det interne møterom i tilknytning til standard kontorarealer.

Pressesenter

Pressesenteret vil hovedsakelig bli benyttet av statsminister og statsråder ved planlagte pressekonferanser og vil bestå av to dedikerte presserom, hver med plass til opptil 50 journalister. Det skal være mulig å slå sammen rommene. Statsbygg foreslår også studio for enkeltintervju, greenroom og tekniske spesialrom og lager for TV-produksjon.

 

×