Samiske elever feirer

Publisert 13.04.2016

- Nå slipper vi å dra to kilometer for å komme til lageret! sier byggfagselev Isak Johannes Joks (18). I dag, 13. april, feirer Samisk videregående skole i Karasjok åpningen av et etterlengtet tilbygg.

Den største av Norges to samiske videregående skoler er i Karasjok og har 140 elever. En stor utfordring har vært at elevene på byggfag ikke har hatt egnede lokaler. Det har Statsbygg løst med å bygge en romslig bygghall, klasserom, garderober – og ikke minst et lager.

- Nå har byggfagelevene endelig alt på ett sted. Tidligere måtte all praksis og lagring av materialer foregå utenfor skolen, sier rektor Synnøve Solbakken-Härkönen.

Åpningsfest

Onsdag 13. april var det åpningsfest i bygghallen med besøk fra både Kunnskapsdepartementet og Statsbygg. Men hovedgjestene var elevene ved Samisk videregående skole:

- Det at vi har fått mer plass og nytt utstyr gjør det mer motiverende å jobbe her, sier Martin André Anti (17).
- Og så har vi heldigvis fått en ny garderobe. Den gamle garderoben var ganske slitt, sier Nijlas Aslat Eira (18)

Frafallet halvert

Samisk videregående skole, Karasjok har på få år halvert tallet på elever som dropper ut. Mye takket være langt mer oppfølging av hver elev, men gode lokaler er også avgjørende, mener rektoren: - Det fysiske miljøet er veldig viktig for trivselen og for å hindre frafall. Nå har elevene fått et lyst, fint og funksjonelt bygg.

Solbakken-Härkönen gleder seg også over at byggfag er blitt mer populært blant samisk ungdom. - Vi har aldri hatt så mange søkere til byggfag som i år. Bedre fasiliteter kan bidra til økt rekruttering og større interesse for faget., sier rektoren.

Rask gjennomføring

Prosjektet har hatt svært kort gjennomføringstid og sto ferdig på bare sju måneder. - Et godt samarbeid med Samisk videregående skole i Karasjok har vært avgjørende for den raske gjennomføringen. I tillegg har værforholdene vært på vår side i byggefasen, sier prosjektleder Rainer-Helge Braun i Statsbygg.

Bildetekster

Første bilde i karusellen, fra venstre. Ved saga: Nijlas Aslat Eira, Martin Andre Anti, Isak Johannes J. Joks. Ved huset: Lemet Mihkkal Boine Utsi, Piera Jon Heaikka Asllat Holm, Nils Ailo Guttorm

Andre bilde i karusellen: Symbolsk nøkkel overleveres rektor ved Samisk vgs Synnøve Solbakken-Härkönen av avdelingsdirektør Kjersti Sandvik i Statsbygg.

×