Sju skal konkurrere om regjeringskvartalet

Publisert 26.10.2016

Statsbygg har valgt ut sju prosjekteringsgrupper til å delta i den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.

Ved fristens utløp, 15. september, hadde Statsbygg mottatt åtte søknader fra tverrfaglige grupper, og utgangspunktet var at fire til sju grupper skulle velges ut og inviteres til å være med i plan- og designkonkurransen.

Evaluert og konkludert

Nå har Statsbygg evaluert søknadene etter kriteriene best kompetanse, erfaring og kapasitet, og konklusjonen er at sju prosjekteringsgrupper skal være med i konkurransen. 

Her er de sju gruppene som er valgt ut

- Vi er glade for å ha fått inn mange gode søknader, og det er positivt at så mange som sju har gått over lista i kvalifiseringen og er klare for finalen, for å bruke en sportstilnærming. Det er ikke opplagt i et så stort og komplisert prosjekt, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg.

- Med sju deltakere og sju løsningsforslag vil vi få belyst oppgaven i stor bredde, og juryen vil ha et tilstrekkelig antall løsningsforslag med kvalitet å velge mellom.

59 firmaer

- Med tanke på oppgavens kompleksitet og kravene i utlysningen, er det naturlig at mange har gått sammen om en søknad. Bak de sju deltakerne finner vi hele 59 firmaer, og av disse er det 20 arkitektkontor. Det forteller oss at det er mange gode krefter som skal samarbeide om å finne best mulig løsning for regjeringskvartalet, sier Weiby.

En av de åtte søkerne ble avvist grunnet vurderinger knyttet til kvalifikasjonskravet om sikkerhet, samt manglende forpliktelseserklæring.

Plan- og designkonkurransen starter etter planen i desember 2016. Gruppene har fram til mars 2017 på å utarbeide sine løsningsforslag og blir honorert med NOK 2 000 000 inkl. mva for dette arbeidet. En jury vil vurdere forslagene og kåre to-tre vinnere. Statsbygg vil deretter forhandle med vinnerne, og den gruppen som har det beste tilbudet samlet sett, tildeles prosjekteringskontrakt. Denne gruppens løsningsforslag legges til grunn for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt.

Skisse- og forprosjekt

Statsbygg har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å planlegge det framtidige regjeringskvartalet. Først skritt på veien er å utarbeide en reguleringsplan og få fram et rom- og funksjonprogram. Disse forventes å være på plass innen utgangen av 2016. Så skal det gjennomføres en begrenset plan og- designkonkurranse som legger grunnlaget for det kommende skisse- og forprosjektet. Det planlegges for stortingsbehandling og såkalt KS2-vurdering i 2019. Byggestart forventes å være i 2020.

Kontakt

Morten Danielsen
Prosjektleder
Mob. 911 28 285
Send e-post
×