Statsbygg i europeisk BIM-satsing

Publisert 29.01.2016

Statsbygg er representert i EUs arbeidsgruppe som jobber med innføring av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som standard i hele Europa, for å redusere kostnader i byggebransjen.

EU jobber aktivt sammen med offentlige aktører med å innføre bruk av en felles, åpenBIM som standard i hele Europa. Dette vil modernisere BAE-næringen slik at den blir konkurransedyktig. Senioringeniør Diderik Haug fra Statsbygg representer Norge i dette arbeidet.

BIM Task Group

EU har opprettet «BIM Task Group», delfinansiert av EU-kommisjonen. Gruppen hadde sitt første offisielle styringskomitémøte i Brussel 19. januar med representanter fra fjorten europeiske land, der Diderik Haug representerte Norge. Norge og Finland var de første i Europa til å ta i bruk åpenBIM.

Bedre kvalitet, lavere priser

- Dette er begynnelsen på en harmonisering i bruk av BIM i EU-/EØS-området. Ved bruk av åpne BIM-leveranser og BIM-prosesser kan vi redusere kostnadene og bedre kvaliteten på byggene. Vi får en digital standardisering for byggverk på åpne formater, sier Diderik Haug.

Gruppen skal informere om sine målsettinger og planer på konferanser rundt om i Europa, jobbe for å øke antall medlemmer og for å engasjere industrien.

Statsbyggs rolle

Helt siden 2003 har Statsbygg frontet bruken av objektbasert modellering med åpne standarder. Objektbasert modellering betyr at alle objekter (fysiske og logiske) i en bygning kan få knyttet til seg egenskaper og relasjoner til andre objekter, i BIM.
Statsbygg har stilt sine byggeprosjekter til rådighet for dette, først ved utvalgte pilotprosjekter og senere ved bruk av BIM som hovedregel. Statsbygg har også publisert BIM-manualer. Vi samarbeider med bransjen nasjonalt og internasjonalt gjennom medlemskap i organisasjonen buildingSMART.

Les mer

Hva er BIM?

* digitalisering av strukturert informasjon
* utvikling av samhandlingen i byggeprosessene på nye måter
* alle endringer skjer koordinert
* alle involverte kan hente ut den informasjonen de trenger, på felles, åpne formater
* BIM reduserer byggekostnadene og man unngår feilprosjektering

Kontaktpersoner

×