Statsbygg markerte grunnsten med larver og frimerker

Publisert 09.05.2016

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Landbruks- og matminister Jon Georg Dale la mandag ned grunnstenen for veterinærbygget på Campus Ås. Den inneholdt blant annet en fransk larve på glass. 

Feiringen markerte to viktige milepæler for byggeprosjektet Campus Ås: den fredede Urbygningen fra år 1901 ble nemlig også offisielt åpnet under samme arrangement.

Grunnstensskrinet som ble lagt ned er en tidskapsel fra året 2016. Det inneholdt, i tillegg til larven fransk hjerteorm og informasjon om denne, tegninger av bygget, profileringsartikler fra de involverte institusjonene, årets mynter og frimerker samt invitasjonen til arrangementet.

Teknisk krevende bygg

Veterinærbygget kommer som et resultat av at veterinær- og dyrepleierutdanningen ble en del av NMBU 01.01.14 og skal flytte fra Adamstuen i Oslo.

Statsbyggs administrerende direktør Harald V. Nikolaisen la i sin tale la blant annet vekt på at dette er et av de mest teknisk avanserte bygg Statsbygg noen gang har hatt ansvar for.

Hele 40.000kvadratmeter av bygget er laboratorier, dyreklinikker og teknikk. Bygget er også unikt i den forstand at det skal håndteres både friske og syke dyr innenfor samme bygningskropp, noe om setter store krav til smittevern.

Urbygningen

Den fredede Urbygningen fremstår i dag omtrent slik den så ut ved ferdigstillelsen i 1901, men har fått en meget høyere teknisk standard, og tilfredsstiller nå moderne krav til både tilgjengelighet og inneklima.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, rektor Mari Sundli Tveit, riksantikvar Jørn Holme, statssekretær Bård Folke Fredriksen, ordfører i Ås Ola Nordal og Statsbyggs administrerende direktør Harald V. Nikolaisen var alle svært begeistret over resultatet av den omfattende restaureringen av Urbygningen.

Rehabiliteringen har tatt over to år, og har budt på utfordringer underveis da det underveis ble avdekket at bygget var i dårligere forfatning enn forventet, men dette var glemt nå.

Rommene har i stor grad fått tilbake utformingen den opprinnelige utformingen, men undervisningsrommene er blitt funksjonelle med moderne AV-utstyr, diskret belysning og også støydempende plater på veggene. I noen av rommene er det også lagt til rette for fjernundervisning, slik at studenter andre steder i inn- og utland kan følge undervisningen direkte på sine PC’er.

Fakta

Veterinærbygget skal stå ferdig til studiestart høsten 2019 og totalt har Statsbyggs prosjekter på Campus Ås en kostnadsramme på vel 8 milliarder kroner (inkludert brukerutstyr).

Bygget vil få totalt 2453 rom er på vel 60 000 kvadratmeter. Det skal når det er ferdig huse 700 veterinær- og dyrepleierstudenter. Det skal også gi plass til 650 ansatte på NMBU og 280 ansatte fra Veterinærinstituttet, og ikke minst mange dyr!

Det nye universitetet på Ås er blant de ledende europeiske forsknings- og undervisningsinstitusjoner innen miljø-, biovitenskap og veterinærmedisin. Dette prosjektet er den største satsning innen høyere utdanning noen sinne, og vil bringe Norge i den internasjonale toppen innen biotrygghet og biosikkerhet og innen smitteberedskap for fisk og dyr.

Prosjekteringsgruppen for samlokaliseringsgruppen på Campus Ås er: Multiconsult AS (med underleverandør Link Landskap), Henning Larsen Architects A/S, ØKAW AS Arkitekter, Hjellnes Consult as og NNE Pharmaplan A/S. Urbygningen er tegnet av arkitekt Ole Sverre. 

Les mer om Campus Ås i kundemagasinet Åpent rom

×