Støtter forskning på bærekraftige bygg

Publisert 13.10.2016

Statsbygg, Multiconsult og Link Arkitekter bidrar til et nyopprettet professorat i eiendomsforvaltning ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi på NTNU. 

Den nye professoren skal forske på bygg og eiendomsforvaltning fra et bærekraftig perspektiv. Professoratets fagområde skal omfatte hele bruksfasen av et bygg, og denne kunnskapen skal også brukes til å komme med innspill til klimaeffektive nybygg.

- Det er viktig å investere i forskning, både vår egen og andres. Å få muligheten til å styrke et av Norges beste fagmiljøer med enda en person som kan se på hele næringen under ett er å investere i fremtidsrettede løsninger, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

- Byggenæringen har behov for enda flere kloke hoder, og dette vil styrke den videre utviklingen innen bygge- og eiendomsforvaltningen i Norge, sier professor Svein Bjørberg ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi på NTNU.

Den nye professoren skal være på plass innen første halvår 2017.

Svein Bjørberg

Professor/R&D Manager, Multiconsult
Mob. 91535547

×