Studenter fikk fast jobb i Statsbygg

Publisert 25.02.2016

- Jeg hadde ikke ventet å få fast jobb i staten som 26-åring, sier NTNU-student og tidligere grensevakt, Kåre Johan Haarr. Han fikk napp hos Statsbygg, som går nye veier for å finne de beste talentene.

Det er svært vanskelig for studenter å få fast jobb i staten før studiene er over. Dette vil Statsbygg gjøre noe med, og setter nå inn støtet for å gi de yngste en sjanse.

Ny praksis

Statsbygg har nettopp rekruttert fire nye medarbeidere et halvt år før studiene er over. To framtidige ingeniører og to framtidige økonomer, alle i 20-årene, har fått fast jobb.

- Ved å være tidlig ut med å rekruttere, får vi være med i kampen om de beste studentene, sier økonomi- og administrasjonsdirektør Marianne Fålun i Statsbygg.

I det private næringlivet er det vanlig å ansette på denne måten, men sett fra et statlig perspektiv er dette en ny måte å rekruttere på.

Vil ha ansvar

For de fire nyansatte studentene var det viktig å begynne karrieren i en bedrift som kan gi dem både ansvar og trygge rammer.

Kristin Mo Ravik (24), NTNU, blir assisterende prosjektleder: - Det blir spennende å være med å utvikle bygg som kommer hele befolkningen til gode.

Susanne Holthe (24), Copenhagen Business School, blir prosjektøkonom: – Det er viktig for meg å få begynne i en bedrift der det er kultur for å spille hverandre gode.

Martin Øhman (25), BI, blir økonom : – Som tidligere intern i Statsbygg vet jeg at jeg får mye ansvar, men også at jeg får god oppfølging både fra kolleger og via Statsbyggs kurstilbud.

Kåre Johan Haarr (26), NTNU, blir assisterende prosjektleder: - Statsbygg har mange store prosjekter. For meg blir det lærerikt å få være med fra bygg planlegges til de står ferdig.

Yngre arbeidsplass

Både Susanne Holthe og Martin Øhman var Summer Interns i Statsbygg i fjor og kommer nå tilbake i fast jobb. Kristin Mo Ravik har blant annet vært utvekslingsstudent i Singapore og Kåre Johan Haarr har vært elektriker og grensevakt i Finnmark før han ble student.

De fire nyansatte skal bidra til å gjøre Statsbygg til en yngre arbeidsplass for Statsbygg har som mål å senke gjennomsnittsalderen, som i dag ligger på 49 år.

- Å ha erfarne kolleger med lang fartstid gir oss et veldig godt utgangspunkt til å lære opp de nyansatte, sier Fålun.

På bildet

Fra venstre: Susanne Holthe, Kristin Mo Ravik, Martin Øhman og Kåre Johan Haarr. 

Kontakt

×