Syv prekvalifiserte til HL-senteret

Publisert 17.11.2016

Utvelgelseskomiteen har sagt sitt: syv tilbydere er valgt ut til å delta i plan- og designkonkurransen for tilbygg til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge et tilbygg til Villa Grande.Med utgangspunkt i oppdraget skal Statsbygg gjennomføre en begrenset plan- og designkonkurranse for arkitekter. 

Ved fristens utløp var det innlevert 64 godkjente søknader

- Listen over søkere inneholder veldig mange kvalifiserte og interessante kandidater. Hoveddelen av evalueringsprosessen har vi brukt på å vurdere de innsendte forespørslene opp mot utvelgelseskriteriene i kvalifikasjonsgrunnlaget. Parallelt med denne prosessen har vi gjennomgått kvalifikasjonskravene knyttet til kapasitet, organisatorisk og juridisk stilling samt finansiell og økonomisk stilling, sier Anne Mette Raaholt, arkitekt/ass.prosjektleder og Statsbyggs representant i utvelgelseskomiteen.

- Med så mange kvalifiserte søkere har gjennomgangen vært krevende, legger hun til. Det er til sammen valgt ut syv kandidater, hvorav ett nyetablert arkitektfirma i henhold til definisjonen i kvalifikasjonsgrunnlaget.

Foruten Raaholt har utvelgelseskomiteen bestått av Georg Andreas Broch, administrativ leder HL-senteret og Per Suul, sivilarkitekt MNAL, partner Lund Hagem Arkitekter (oppnevnt av NAL).

De utvalgte syv

Følgende tilbydere er valgt ut til å delta i plan- og designkonkurransen:

  • ALA Architects
  • Carl Viggo Hølmebakk
  • DRDH Architects + Dyvik Kahlen Architects
  • Jarmund/Vigsnæs
  • Jensen og Skodvin
  • Snøhetta
  • Transborder (nyetablert)

×