Trandum blir større

Publisert 01.09.2016

Politiets utlendingsinternat på Trandum har fått mer plass. Statsbygg overleverer nytt bygg til statsråd Sylvi Listhaug 6. september.

Politiets utlendinginternat består av arealer for personer som har fått endelig avslag på asylsøknad og andre som ikke har lovlig opphold og skal transporteres ut av Norge.

Nye celler

Nå har Statsbygg utvidet kapasiteten med et toetasjes bygg på over 3000 kvadratmeter. Det rommer 90 celler og en ny sikkerhetsavdeling med åtte forsterkede celler og tre glattceller. I tillegg finnes det oppholds- og vaktrom.

De nye modulene er utført som prefabrikkerte enheter med plassbygget saltak og vil eies og driftes av Statsbygg.

Pressen inviteres til åpning

Til åpningen av nybygget den 6. september kommer blant annet innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

For presse: Les mer om arrangementet og meld deg på hos politi.no.

Tid. Sted. Påmelding

Dato: tirsdag 6. september
Tid: kl. 11.00
Sted: Politiets utlendingsinternat
Påmelding for presse: på politiet.no

Kontaktpersoner

×