Ullersmo fengsel bygges i Steinkjer

Publisert 07.07.2016

Alle cellene til nybygget til Ullersmo fengsel på Kløfta er ferdig laget. Nå står resultatet – utenfor en fabrikk i Nord-Trøndelag. 

- Det kan høres underlig ut, men dette er fremtidens måte å lage fengsler på. Denne måten å bygge fengsler på baserer seg nemlig på å sette sammen ferdige moduler, som monteres sammen på byggeplassen, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

Sammen med byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg har han besøkt Skanska Husfabrikken i Steinkjer for å ta en nærmere titt på fengselscellene som snart er på vei sørover til Kløfta.

- I denne sammenhengen kan hver enkelt modul være en fengselscelle, et kontor eller lignende. Vi får fraktet de ferdige elementene til fengselet på Kløfta, der vi setter det sammen til et ferdig bygg, sier Nikolaisen.

Halverer byggetiden

Byggetiden på Ullersmo fengsel og Eidsberg, som også skal bygges på samme vis, halveres faktisk sammenlignet med andre byggeprosjekt. Fra Stortingets klarsignal til modulfengselet blir overtatt av Statsbygg tar det til sammen 19 måneder.

- Fengselssektoren har et stort behov for flere celler, og med denne måten å bygge på klarer vi å øke kapasiteten raskt, noe som igjen fører til at det går raskere å rehabilitere eksisterende fengsler, sier Nikolaisen.

Setter standarden for fremtidige fengsler

Fengslene Ullersmo og Eidsberg er de første i Statsbyggs fengselsportefølje til å ta i bruk denne byggemetoden. Statsbygg har i samarbeid med Kriminalomsorgen, utarbeidet et standardiseringsprosjekt for fengselsbygging, der målet har vært å redusere tiden det tar å planlegge hva et fengsel skal inneholde.

Det vil si at fremtidig bygging av fengsler sannsynligvis holder seg innenfor samme tidsramme som pilotprosjektene på Eidsberg og Ullersmo.

Standardiseringsprosjektet er et konsept som er initiert av Kriminalomsorgsdirektoratet, og som Statsbygg skal følge også i fremtidige utvidelser eller nybygg i fengselssektoren.

Administrerende direktør Harald V. Nikolaisen, Statsbygg og administrerende direktør Ståle Rød, Skanska.

Kontakt

×