Vikingvinnere

Publisert 11.04.2016

En enstemmig jury har kåret tre vinnere i den åpne plan- og designkonkurransen for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Førsteplassen går til AART architects fra Danmark for bidraget Naust.  

Andreplassen går til JAJA Architects i samarbeid med Coast studio, for Vikingetiden på ny og konseptet Favn tegnet av Arkitekturfabrikken fra Trondheim på tredjeplass. Juryen har vurdert 111 bidrag, der ca 90 av forslagene var fra skandinaviske arkitekter.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet leder Statsbygg arbeidet med å planlegge et nytt vikingtidsmuseum. Dagens museum, Vikingskipshuset, er fredet og skal ha en fremtredende plass i det nye museumsanlegget.

Naust

- Juryens konklusjon er at bidraget Naust gir en svært god løsning på en komplisert utfordring, sier Harald Nikolaisen administrerende direktør i Statsbygg. - Nybygget skal sørge for sikker bevaring av den unike, populære og skjøre vikingtidssamlingen, som hører hjemme blant verdens fremste kulturminner.

Juryens begrunnelse

Juryen mener at vinnerutkastet Naust fra AART architects gir «mulighet for en sammenhengende og flott romsekvens som inkluderer de eksisterende hvelvene, og kobler de nye utstillingsarealene direkte på dagens utstillingsfløyer».

Om andreplassen, Vikingetiden på ny av JAJA Architects/Coast studio, uttaler juryen at bidraget «med et lavmælt og organisk grep skaper et nytt museumslandskap over og under bakken tilpasset stedet og Arnebergs arkitektur». Tredjeplassen Favn ved Arkitekturfabrikken + Kata Palicz blir av juryen vurdert som at det «favner om skipene og landskapet med et tydelig arkitektonisk grep som kommer Arnebergs arkitektur i møte».

Vanskelig oppgave

- Det var stor spennvidde i utkastene til nytt Vikingtidsmuseum, både i forholdet til det eksisterende Vikingskipshuset, plassering på tomten og i det arkitektoniske utrykket, sier juryens leder Bjørne Grimsrud fra Statsbygg. - Juryen har blant annet stilt høye krav til sikkerhet og økonomi i sin vurdering. Vinnerne er de arkitektoniske løsningene som har størst potensial for videre bearbeiding for å kunne svare på disse utfordringene.

Flere premierte

Juryen har besluttet at 17 andre bidrag i konkurransen blir premiert med innkjøp: Slektskap, Flotilla, Hjemkomst, SVA, Saving Oseberg, Ouroboros, Akkeri, Arv (id 06539779), Funn, Hvitre, Mellomrom, NOATUN, På kryss og tvers, VIKIPEDIA, SEIL, THE SHRINE og Oppløftelse.

Prosessen videre

Statsbygg vil invitere vinnerne til forhandlinger om videre prosjektering og vil inngå kontrakt om dette før sommeren. Deretter følger forprosjektering og reguleringsprosess, før politisk behandling om bevilgning til gjennomføring. Tidligst byggestart for nybygget er i 2020 med ferdigstillelse 2022.

Les mer om vinnerforslagene. Og se de 111 innkomne bidragene.

×