Akvarieleverandør på befaring på Ås

Publisert 20.12.2017

Denne uken har Statsbygg inngått kontrakter for både vanntredemølle for hund og oppstallingsplass for zebrafisk. Utstyret skal inn i Veterinærbygget, som skal huse Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet fra 2020.

Statsbygg er godt i gang med å kjøpe inn utstyr som skal inn i det nye Veterinærbygget på Campus Ås. I går var den italienske leverandøren av hyllesystem for akvarier, Tecniplast, på befaring på byggeplassen sammen med sine norske agenter fra Scanbur. Her ble de vist hvor de såkalte oppstallingsplassene for zebrafisk skal plasseres i bygningen.

- Det kan høres litt spesielt ut med oppstalling av zebrafisk, men dette er faktisk en type fisk som blir mer og mer brukt til forskning innen genteknologi. Det er derfor viktig å gi disse fiskene de beste forhold, slik at man oppnår gode forskningsresultater, sier Erik Antonsen, prosjektdirektør i Statsbygg.

Vanntredemølle for hund

Også vanntredemølle for hund tilhører utstyr som påvirker utformingen av bygget og derfor må innplasseres tidlig. Dette er utstyr som skal brukes til både i diagnostisering og behandling av hund. Over nyttår skal det anskaffes tredemølle for hest, alt i tett samarbeid med Veterinærhøgskolen ved NMBU, som skal bruke utstyret. 

Det er ikke vanlig at Statsbygg anskaffer såkalt brukerutstyr, men i Veterinærbygget må mye av utstyret spesialtilpasses til bygget og settes på plass under byggeprosessen, altså før brukerne overtar bygget og kan komme til med utstyr. Brukerutstyrsprosjektet er Statsbyggs største, og har en bevilgning på om lag 1,1 milliard kroner.

Kontakt

×