Åpent møte om nasjonalt minnested

Publisert 28.03.2017

Statsbygg  inviterer til åpent møte onsdag 5. april kl 17.30 til 20.00 på Sundvollen oppvekstsenter.

På møtet vil Statsbygg orientere om oppdraget med å vurdere om Utøyakaia kan egne seg for et verdig nasjonalt minnested. Statsbygg skal involvere naboer og berørte parter

Statsbygg vil informere om den planlagte prosessen og det blir anledning til å komme med spørsmål, innspill og forslag.

Innspill, forslag og eventuelle spørsmål kan også sendes på e-post til utoyakaia@statsbygg.no.

Enkel servering. 
Vel møtt!

Les om oppdraget på vår prosjektside - se lenke under.

Dato. Tid. Sted

Dato: onsdag 5. april
Tid: kl. 17.30 til 20.00
Sted: Sundvollen oppvekstsenter; Dronningvn. 19, Krokkleiva

Enkel servering.

×