Åpne byggeplasser under SHA-dagene. Siste frist

Publisert 06.03.2017

Det er fortsatt plasser igjen til å besøke de åpne byggeplassene 15.-17. mars, i forbindelse med årets SHA-dager. Meld deg på nå! 

Åpne byggeplasser er del av SHA-dagene 2017 som arrangeres for byggherrer, prosjekterende (rådgivende ingeniør og arkitekt), koordinatorer og entreprenører.

Lær om SHA i praksis

Hvordan påvirker valgene i planleggings- og prosjekteringsfasen hverdagen på en byggeplass? Hvordan kan erfaringsoverføring mellom aktører og mellom faser bli bedre? Du får lære mer om SHA i praksis ved å besøke en åpen anleggs- eller byggeplass i perioden 15.-17. mars.

Åpne bygge- og anleggsplasser du kan besøke ved å melde deg på: 

  • Lørenvangen utvikling, Veidekke/OBOS 50/50: Gartnerkvartalet, Oslo
  • Statsbygg: Campus Ås, samlokalisering, Ås
  • Statsbygg: Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, Oslo
  • Statsbygg: UiT, Medisin og helsefag. MH2, Tromsø
  • Bane NOR (tidligere Jernbaneverket): Utbyggingsprosjekt Farriseidet - Porsgrunn (UFP), Solum/Larvik - 
  • Statens vegvesen: E6 Trondheim - Melhus, entreprise 3 E6 Jaktøyen – Sentervegen, Tiller (Trondheim) 
  • Statens vegvesen: Harstadpakken- Delprosjekt Sama x-område, Harstad
  • Statens vegvesen: Tunnelrehabilitering i Oslo Granfosstunnelen, Oslo

Praktisk

Det er fortsatt mulig å melde seg på besøk på anleggs-/byggeplassene. Besøkene er gratis og du kan delta enten du er påmeldt selve konferansen eller ikke.

Les mer og meld deg på innen 7. mars.

Selve konferansen er fullbooket.

Konferansen arrangeres av Forsvarsbygg, Statsbygg, Jernbaneverket og Statens vegvesen, Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Norsk Eiendom.

Les mer og meld deg på!

Meld deg på besøk på anleggs-/byggeplassene 15.-17. mars. Besøkene er gratis og du kan delta enten du er påmeldt selve konferansen eller ikke. 

Les mer og meld deg på innen 7. mars. 

Selve konferansen er fullbooket.

×