Ærverdig strøk i støpeskjeen

Publisert 30.10.2017

Statsbygg har valgt fire team som skal bidra til å vise hvordan det ærverdige området Adamstuen sentralt i Oslo kan brukes i framtiden. På området ligger NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttets gamle lokaler. Disse flytter til Campus Ås i 2020. 

Hensikten med anbudskonkurransen var å velge inntil fire team som skal utarbeide mulighetsstudier for ny bruk og byplangrep for området. Statsbygg mottok i alt 26 tilbud fra interesserte i konkurransen. Mange av de mest kompetente arkitekt- og eiendomsutviklingsselskapene i Norge og Skandinavia deltok i anbudskonkurransen. De fleste tilbudene hadde svært høy kvalitet og det har vært krevende å skille mellom dem.

Nå er valget tatt og de fire tverrfaglige teamene som Statsbygg har til hensikt å inngå kontrakt med er:

  • JaJa+TREDJE NATUR og Hadrian Eiendom.
  • Ghilardi + Hellsten arkitekter, Haptic, Karres + Brands og Erik Langdalen.
  • MAD arkitekter, Dronninga Landskap, Forsvarsbygg og Leva Urban Design.
  • Link Arkitektur

De fire teamene skal levere sine forslag i løpet av februar 2018. På bakgrunn av forslagene vil Statsbygg høsten 2018 gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefalinger for det videre arbeidet med etterbruken av eiendommene.

Kontakt

×