Det første på Hamar

Publisert 06.12.2017

Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar, ble det første offentlige bygget på Hamar med solcelletak. Anlegget ble åpnet denne uken av regiondirektør Beate Bomann-Larsen i Statsbygg.

Solcelleanlegget på Campus Hamar består av 618 paneler og  dekker i overkant av 1000 kvadratmeter av takflaten. Solcellene vil produsere 134 025 kWh årlig, som tilsvarer et årlig forbruk for syv eneboliger. Solcellene gir en reduksjon i CO2 utslipp på 11 000 kg per år, og gir strøm til 10 000 kvadratmeter store arealer på Campus Hamar. 

Miljøvennlig høgskole

Solcelleanlegget er delfinansiert med en grønn tilleggsavtale til husleiekontrakten mellom Høgskolen i Innlandet og Statsbygg. Høgskolen er i fremste rekke når det gjelder bruk av miljøvennlige løsninger. Ett eksempel på dette er Campus Evenstad, der Norges første nullutslippsbygg ligger. På Evenstad finnes blant annet et gassifiseringsanlegg som lager varme av kortreist flis og et klimavennlig solcelletak på 470 kvadratmeter.

Kontakt:

×