Dette er juryen

Publisert 23.05.2017

Til den begrensede tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal er det oppnevnt en jury med ni jurymedlemmer. Juryen har følgende sammensetning.

 • Byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg
  Statsbygg (juryens leder)
 • Sjefsingeniør Anders Wethal
  Statsbygg
 • Sivilarkitekt MNAL Ragnar Bovim
  Statsbygg
 • Departementsråd Petter Skarheim
  Kunnskapsdepartementet
  - brukerrepresentant
  - nominert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Avdelingsdirektør Beate Erikstad
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
  - brukerrepresentant
  - nominert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Sivilarkitekt MNAL, Ellen Hellsten
  Egen praksis, Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Oslo
  - nominert av Norske arkitekters landsforbund
 • Sivilarkitekt MNAL, Arne Henriksen
  Egen praksis, Arne Henriksen Arkitekter AS, Oslo
  - nominert av Norske arkitekters landsforbund
 • Sivilingeniør Trygve Sagen
  Administrerende direktør Holte Consulting
  - nominert av Rådgivende ingeniørers forening
 • Landskapsarkitekt MNLA Aase Hørsdal
  Parksjef Kristiansand kommune
  - nominert av Norske landskapsarkitekters forening.

 

Bildetekst

Fra venstre: Beate Erikstad, Anders Wethal, Trygve Sagen, Petter Skarheim, Synnøve Lyssand Sandberg, Ellen Hellsten, Arne Henriksen, Aase Hørsdal, Ragnar Bovim

Kreditering

Trond Isaksen/Statsbygg

Til bruk for pressen

Juryen, Regjeringskvartalet
×