En digital revolusjon på Remmen

Publisert 30.10.2017

Statsbygg skal nå ferdigstille en ny kontorfløy for Høgskolen i Østfold, Remmen.  Byggeprosjektet er gjennomført som en av de aller første papirløse byggeplassene i verden.

At prosjektet er papirløst betyr at prosjekteringen, planlegging og tegninger er digital, og det har ikke vært en papirtegning å finne på byggeplassen. Veidekke er entreprenør for bygget, og deres håndverkere har alle benyttet seg av elektroniske håndholdte enheter som smarttelefoner, nettbrett og BIM-kiosker for å se den elektroniske modellen av det de skall bygge i stede for tegninger.

Statsbygg har ivret for digitale løsninger på byggeplass, og Veidekke har vært en pådriver fra entreprenørbransjen. Statsbygg har startet et eget prosjekt kalt Digibygg som skal prøve ut digitale løsninger i flere prosjekter. Målet med digitaliseringen er å alltid ha oppdaterte tegninger, bedre kvalitet i byggeprosessen,  spare tid, spare penger på raskere prosess og bedre HMS-arbeidet på byggeplass.

Prosjektet vakte oppmerksomhet på BILT EUR i Aarhus, en internasjonal byggekonferanse i starten av oktober.  EU-kommunikasjonen har vist interesse for digitaliseringsprosessen, og Statsbygg har presentert prosjektet for dem. Prosjektet skal også presenteres på BIM World i Munchen i november.

Kontakt

×