Enova-støtte til Statsbygg

Publisert 15.09.2017

Statsbygg har denne uken mottatt tilskudd fra Enova på nesten 7 millioner kroner til energisparingstiltak i sine bygninger.

I tillegg har Statsbygg selv lagt til 30 millioner kroner over eget budsjett. Det resulterer i tiltak for til sammen 37 millioner kroner i år.

225 runder rundt ekvator

Beløpet kan høres høyt ut, men tiltakene vil gi om lag 9 000 000 kWh i spart energi, som vil tilsvare nesten 9 millioner kroner. Og best av alt: utslippene vil reduseres med om lag 1350 tonn CO2 per år. Det tilsvarer utslipp fra 600 biler på ett år eller 225 runder rundt ekvator med bil.

Enøk-tiltakene som Statsbygg skal gjennomføre er blant annet utskiftning av gamle ventilasjonsanlegg med dårlig varmegjenvinning, skifte til LED-belysning og bytte ut gamle vinduer. Ved å støtte Enøk-tiltak i offentlige bygninger sparer man ikke bare leietaker for høye strømregninger, også samfunnsøkonomisk er dette et bra tiltak. Avkastningen fra fellesskapets midler er faktisk det dobbelte av den økonomiske avkastningen fra oljefondet.

Fakta

Enøk er en forkortelse for energiøkonomisering. Enova er et selskap som er eid av Olje- og energidepartementet og ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Les mer i Åpent rom

"Enøk-kronene" -  fra Åpent rom nr. 2 2017

Kontakt

×