Forslag til minnested i regjeringkvartalet

Publisert 20.12.2017

Statsbygg har overlevert sin anbefaling av forslag for det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det midlertidige minnestedet skal plasseres på Johan Nygaardsvolds plass, sentralt i regjeringskvartalet. Statsbygg anbefaler at minnestedet legges til Lindealléen, mot Akersgaten. Minnestedet skal være på plass 22. juli 2018.

Statsbyggs anbefalte utforming av midlertidig minnested i regjeringskvartalet

Se en presentasjon av det midlertidig minnested i regjeringskvartalet

Se Statsbyggs nettside om midlertidig minnested i regjeringskvartalet

Se KMDs pressemelding om saken

Kontakt

×