Frøhvelvet: Tunnel rehabiliteres

Publisert 23.11.2017

Statsbygg planlegger å rehabilitere adkomsttunnelen til Frøhvelvet på Svalbard. Årsaken er at permafrosten ikke har reetablert seg etter at tunnelen stod ferdig i 2008.Rehabiliteringsprosjektet sammenfaller med en nødvendig oppgradering av de tekniske systemene som skal klargjøre to berghaller til for lagring av frø.

Det er Landbruks- og matdepartementet som har gitt Statsbygg i oppdrag å  utrede mulige løsninger for utbedring av adkomsttunellen. For å få bedre plass for en utvidet teknisk utrustning, planlegges det også et mulig servicebygg på tomten. Servicebygget skal ivareta nødvendige sikkerhetsfunksjoner i forbindelse med mottak og registrering av forsendelser med frø, før de plassers i hallene i hvelvet. Et nytt servicebygg kan bli på rundt 180 kvadratmeter og vil plasseres 40 meter fra inngangen til adkomstunnelen.

Skal adkomstunnelen rehabiliteres må 17 000 kubikkmeter løsmasser graves ut. Grunnen under den eksisterende tunnelen vil da forberedes og planeres for støping av nye fundamenter. En ny adkomsttunnel i betong planlegges så etablert og støpt sammen med baksiden til portalbygget. Byggegropen vil fylles med frostfrie masser lagvis sammen med kjølerør. Over massene vil det legges matter som leder bort overflatevann fra byggegropen. Planen er så å fylle på med stedsegen masse. Etter at byggegropen er lukket vil massene fryses for å gjenetablere permafrosten.

Et tyngre anleggsarbeid kan  starte våren 2018 og ferdigstilles på slutten av året. Endelig ferdigstillelse av anlegget er beregnet til mai 2019.

Fakta

Frøhvelvet er verdens største sikkerhetslager for frø. Det ble åpnet av den norske regjeringen i 2008. Hit sendes frø fra hele kloden for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Hvelvet har kapasitet til lagring av 4 millioner frø. I dag har 930 000 frø plass i hvelvet.

Kontakt

×