Frokostmøte: Bygg der folk bor

Publisert 24.10.2017

På oppdrag fra Statsbygg har Transportøkonomisk institutt (TØI) studert ti år med statlig lokalisering. 2. november inviterer vi til frokostmøte der forskningsarbeidene og funnene i rapporten blir presentert. 

Program

08.00-08.30 Servering av frokost

08.30 Et behov for mer kunnskap ved Morten Dybesland, avdelingsdirektør for strategistaben og Nina Ødegaard, avdelingsdirektør for planseksjonen i Statsbygg

Hvorfor ble prosjektet satt i gang og hvorfor er det viktig med kunnskap om statlige lokaliseringer?

Hva kan Statsbygg bidra med i denne sammenheng?

08.45 Hvor har staten lokalisert seg de siste 10 år? ved Aud Tennøy, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Presentasjon av forskningsarbeidet og funnene som fremkommer i rapporten.

09.20 Avslutning

Tid, sted og påmelding

Torsdag 2. november 
8.30-9.30

Biskop Gunnerus' gate 6 (Byporten), Oslo

Meld deg på via QuestBack

Kontakt

×