Frukostmøte: Riktig prosjekt ved første forsøk

Publisert 17.03.2017

Onsdag 29. mars inviterer Statsbygg til frukostmøte om dei tidlege fasane i byggjeprosjekt.

Tidlegfasen er kritisk for suksessen i byggjeprosjekt.

  • Korleis kan vi avklare behov, definere gode løysingar og samtidig skaffe eit godt utgangspunkt for prosjektgjennomføring innanfor tid og kostnader?
  • Kva gjer Statsbygg i dei tidlege prosjektfasane, og kva kan private og offentlege eigedoms- og prosjektutviklarar lære av kvarandre?

Statsbygg bidreg med eigne krefter og har invitert gjester til å komme med synspunkta sine. Les meir i invitasjonen.

Velkommen!

Avgrensa tal på plassar. Påmelding innan 27. mars.

Tid. Stad. Påmelding

Dato: onsdag 29. mars
Tid: 08.00-09.30
Sted: Statsbyggs hovudkontor, Biskop Gunnerus gate 6, Oslo (Byporten)
Påmelding til arrangement@statsbygg.no
Påmeldingsfrist: 27. mars

×