Frokostmøte om Det digitale byggeprosjektet

Publisert 20.03.2017

Direktoratet for byggkvalitet inviterer til frokostmøte 28. mars på Kulturhuset i Oslo. Tema: Det digitale byggeprosjektet.

Statsbygg vil presentere sitt nye digitaliseringsprosjekt Digibygg og Bygg21 legger fram sine tiltak for effektivisering av byggebransjen. 

Mer om arrangementet og påmelding finner du på DiBKs nettsider.

Tid. Sted. Påmelding

Arrangør: Direktoratet for byggkvalitet, DiBJ
Dato:
28. mars
Tid: 7.45-10.00
Sted: Kulturhuset, Oslo
Påmelding: se DiBKs nettsider

×