Her er juryen

Publisert 15.02.2017

Til den begrensede tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal er det oppnevnt en jury med ni jurymedlemmer. Juryen ledes av Statsbyggs Synnøve Lyssand Sandberg og har følgende sammensetning.

 • Byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg, Statsbygg (juryens leder)
 • Sjefsingeniør Anders Wethal, Statsbygg
 • Sivilarkitekt MNAL Ragnar Bovim, Statsbygg
 • Departementsråd Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet
  - brukerrepresentant
  - nominert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Avdelingsdirektør Beate Erikstad, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
  - brukerrepresentant
  - nominert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Sivilarkitekt MNAL, Ellen Hellsten
  - egen praksis, Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Oslo
  - nominert av Norske arkitekters landsforbund
 • Sivilarkitekt MNAL, Arne Henriksen nominert av Norske arkitekters landsforbund.
  - egen praksis, Arne Henriksen Arkitekter AS, Oslo
  - nominert av Norske arkitekters landsforbund
 • Sivilingeniør Trygve Sagen,
  - administrerende direktør Holte Consulting
  - nominert av Rådgivende ingeniørers forening
 • Landskapsarkitekt MNLA Aase Hørsdal
  - parksjef Kristiansand kommune
  - nominert av Norske landskapsarkitekters forening.

Morten Danielsen
Prosjektleder
Mob. 911 28 285
Send e-post
×