Her er juryrapporten

Publisert 27.09.2017

Juryen rangerte «Adapt» foran «Lysning» i plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. Det viser juryrapporten som ble offentliggjort i dag.

I slutten av juni kåret juryen to vinnere i arkitektkonkurransen – «Adapt» og «Lysning». Juryrapporten, og dermed også rangeringen mellom de to vinnerne, har vært unntatt offentlighet mens Statsbygg har ført forhandlinger med de to prosjekteringsgruppene bak vinnerforslagene. Nå er forhandlingene ferdige og rapporten gjort kjent. Den viser at juryen holder «Adapt», tegnet av Team Urbis, som en klar vinner. «Adapt» er også det løsningsforslaget som Statsbygg vil gå videre med.

Særpreget pyramidebygg

Juryen er rosende i sin beskrivelse av «Adapt» og skriver blant annet: «Det pyramidale bygget på A-feltet ved Johan Nygaardsvolds plass er særdeles godt plassert. Bygget vil gi det nye regjeringskvartalet et samlende uttrykk og et særpreget bygg fra vår tid.»

Videre er juryen tydelig på at: «Konseptet er enkelt og sterkt og tåler justeringer ved videre bearbeiding. Det er særdeles tilpasningsdyktig for eventuelle endrete programkrav. «Adapt» svarer overbevisende på alle kriteriene for bedømmelse.»

Juryen liker også hvordan forslaget spiller på lag med resten av byen: «Kontorbyggene i Grubbegata og ved Einar Gerhardsens plass er særdeles godt tilpasset. Volumene er også fint nedskalert mot Møllergata og Youngstorget og ivaretar kulturmiljø og torg. Samspillet mellom bygninger og byrom er særdeles godt og forslaget har tre gjennomarbeidete byrom i Regjeringsparken, Einar Gerhardsens plass og Johan Nygaardsvolds plass med hver sin identitet og rolle i kvartalet.»

De indre anliggende

Også i omtalen av regjeringskvartalet som en stor kontorarbeidsplass er juryen imponert over «Adapt»: «Fellesfunksjonene er særdeles godt plassert og arbeidsplass-sonene gunstig utformet både for samhandling og effektiviteten i departementsfellesskapet.»

×