Her er vinnerne i Regjeringskvartalet

Publisert 28.06.2017

Juryen har bestemt seg: Adapt og Lysning er vinnerne av plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.

Adapt er tegnet av Team Urbis, og Lysning av G8 +.

Jury

Sju prosjekteringsgrupper har deltatt i konkurransen, og i mai leverte de sine løsningsforslag. En jury på ni medlemmer har vurdert konkurransebidragene og har nå kåret to vinnere

- Vi er ved en stor og viktig milepæl i prosjekt nytt regjeringskvartal. Dette er den store arkitektkonkurransen, og med de to vinnerne juryen har kåret, får man en klar indikasjon på hvordan regjeringskvartalet kan bli seende ut, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Uttalelse

Statsbygg skal snarlig i forhandlinger med Team Urbis og G8+ om tildeling av prosjekteringskontrakt. Juryens rapport og rangering av vinnerne vil, av hensyn til forhandlingene, ikke bli offentliggjort før kontrakt er tildelt. Juryen har likevel kommet med en uttalelse til avgjørelsen og sier blant annet:

- Kontorbyggene langs Grubbegata og ved Einar Gerhardsens plass er i vinnerforslagene godt tilpasset omgivelsene. Byggene bidrar til et variert og tilgjengelig plass- og gaterom. Bygningsvolumene i vinnerprosjektene er nedskalert mot Møllergata og Youngstorget. Grubbegata får i vinnerprosjektene en ny og forbedret rolle i byveven.

Forhandlinger

Det er ventet at tildeling av kontrakt skjer i oktober. Da vet man om det er G8+ og Team Urbis som blir med videre, og om det er Adapt eller Lysning som vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet med nytt regjeringskvartal.

- Jeg vil takke juryen for arbeidet. Nå går vi inn i forhandlinger, og det er en erkjennelse at for en byggherre er det mer enn selve løsningsforslaget som er viktig. Juryens vurderinger og rangering av løsningsforslagene vil imidlertid spille en stor rolle i forhandlingene, sier Statsbygg-direktøren.

I forhandlingene vektlegges «kvaliteten på løsningsforslaget» mest (50%), men også «oppdragsforståelse, herunder kvaliteten på tilbudt personell» (35%) og «honorar» (15%) spiller inn.

Juryarbeidet

Juryen har evaluert etter et konkurranseprogram som bygger på den vedtatte reguleringsplanen og det fastsatte rom- og funksjonsprogrammet. Juryen har vurdert om konkurransedeltakerne har utarbeidet et arkitektonisk konsept og et løsningsforslag der funksjoner er fordelt og organisert på en måte som skaper gode, fleksible og effektive rammer for departementsfellesskapet, samtidig som området er tilpasset byen omkring.

Juryen har vektlagt følgende tema i sin vurdering av løsningsforslagene: arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet, miljø og sikkerhet.

×