Hugs påmelding: Klima - har byggjenæringa løysinga?

Publisert 24.01.2017

Byggjenæringa står for 40 prosent av energibruken og 30 prosent av alle klimagassutslepp i verda. Kva kan byggjenæringa bidra med i det grøne skiftet? Statsbygg inviterer til frukostseminar 26. januar i Oslo. 

Program

 • 08.00–08.30 Frukost i kantina
   
 • 08.30 Velkommen
  Harald Nikolaisen, administrerande direktør Statsbygg

 • 08.35 Lokalisering av statlege bygg
  ved Aud Tennøy, forskingsleiar Transportøkonomisk institutt (TØI)
  Korleis vi planlegg og byggjer statlege bygningar, er heilt avgjerande for å takle befolkningsvekst og avgrense klimagassutslepp. Vi ser nærmare på klimakonsekvensane av lokalisering av statlege bygg.

 • 08.45 Noregs beste klimabygg – Campus Evenstad
  ved Marianne Kjendseth Wiik, SINTEF Byggforsk
  Det nye administrasjonsbygget på Campus Evenstad blir opna 29. januar. Bygget har vore eit pilotprosjekt i Forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB).

 • 08.55 Bygg og lokalprodusert energi
  ved Guro Hauge, fagansvarleg for bygg i Zero
  Bygg- og eigedomforvaltarane si rolle i det framtidige energisystemet. Lokalprodusert energi og energieffektivisering blir ein viktig del av det fornybare Noreg og Europa.

 • 09.05 Byggjenæringa og det grøne skiftet
  ved Sverre Tiltnes, direktør Bygg21
  Byggjenæringa legg premissane for livet, helsa og virket til menneska. Derfor har næringa eit spesielt ansvar for å bidra til det grøne skiftet. Kva for rammevilkår bør gjelde?

 • 09.15 Oppsummering
  ved Harald Nikolaisen, Statsbygg

Velkommen!

Tid. Stad. Påmelding

Dato: torsdag 26. januar
Tid: 08.30 - 09.30
Adresse: Biskop Gunnerus gate 6 (Byporten)
Påmelding til: arrangement@statsbygg.no
Påmeldingsfrist: 24. januar

×