Midlertidig minnested i regjeringskvartalet

Publisert 03.11.2017

Statsbygg har engasjert 3RW arkitekter AS for utforming av det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet.

Tidlig i oktober overleverte Statsbygg sine anbefalinger til lokalisering og videre prosess for midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 17. oktober mottok så Statsbygg tilbakemelding fra KMD der hovedtrekkene i anbefalingen fikk tilslutning.

Etter å ha vurdert flere alternative lokaliseringer, er det avklart at det midlertidige minnestedet vil bli lagt til Johan Nygaardsvolds plass, enten i tilknytning til Lindealléen eller i det sørvestre hjørnet mot G-blokken. Endelig valg mellom disse to blir gjort i den videre prosessen. Dette er et sted som i stor grad vil bli påvirket av byggeplassen for det nye regjeringskvartalet, men nærhet til åstedet har vært svært viktig for aktørene.  

Videre har Statsbygg engasjert 3RW arkitekter til å utforme det midlertidige minnestedet. 3RW lagde også minnestedet på selve Utøya.

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsen og AUF, har vært og vil fortsatt bli involvert i prosessen.  

Kontakt

×