Nabolagsprosjekt ga arkitekturpris

Publisert 19.12.2017

Årets studentpris ved Bergen Arkitekthøgskole gikk til en student som var bekymret for nærmiljøet der han vokste opp. 

Arkitekturstudent Atdhe Belegu har vunnet Statsbyggs pris for fremragende arkitektur for 2017 ved Bergen Arkitekthøgskole. Dette fordi han gjennom en imponerende mengde arbeid har utviklet et flott prosjekt om utviklingen av området Fjell ved Drammen. Fjell er hans gamle nabolag, og prosjektet er basert på en bekymring for hva som nå er planlagt for området.

Kjøpesenter skal styrke nærmiljøet

Forslaget er å gjeninnføre Fjell kjøpesenter som det nye hjertet av Fjell. Ved å transformere og legge nye funksjoner til det gamle kjøpesenterets lokaler, viser prosjektet hvordan disse arealene kan gis nye kvaliteter for beboerne og være med å styrke nabolaget.

- Kandidaten viser i sin oppgave hvordan et stigmatisert boligområde som henger etter i den øvrige utviklingen i Drammen, kan styrke og videreutvikle sine allerede eksisterende kvaliteter og muligheter, nettopp ved å studere og forstå dets beboere og områdets infrastruktur, sier juryleder Anne Cecilie Hopstock i Statsbygg.

Prosjektet har en grundig tilnærming til gjenbruk av eksisterende bygninger. Arbeidet er troverdig, fra analyse ned til struktur og detalj, og inkluderer til og med innkjøps- og driftskostnader for bygningen. Kandidaten presenterer sitt prosjekt på flere måter: analyse, skriving, personlig erfaring, fysiske modeller, små skisser, tegninger, diagrammer med mer. Presentasjonen er lett forståelig, klar, systematisk og overbevisende.

Juryen mener prosjektets vinkling og gjennomføring er både eksperimentelt og innovativt.

Kontakt

Les mer om studentpriser
Missing
×