Ny norsk standard for klimagassberegning

Publisert 25.10.2017

Ny standard skal definere en entydig metodikk for klimagassberegninger. Mange av Statsbyggs ansatte har bidratt aktivt i dette arbeidet. Statsbygg har også støttet arbeidet finansielt. 

Inntil nå har det ikke eksistert noen standard for beregning av klimagassutslipp fra bygg. Ulike modeller og verktøy for klimagassberegninger har derfor ikke gitt sammenlignbare resultater. På oppdrag fra Standard Norge har en egen standardiseringskomité utarbeidet et forslag til en ny norsk standard for klimagassberegninger kalt NS 3720.

Standarden legges nå ut på høring og Standard Norge arrangerer et frokostmøte om standarden 31. oktober.

Her kan du lese mer om saken,  laste ned utkastet til ny standard og melde deg på høringsmøte.

Kontakt

×