Ny rapport: Statsbygg kutter klimagasser

Publisert 10.03.2017

Bygg som ble  ferdigstilt i fjor kuttet klimagassutslippene  med åtte prosent, viser en ny rapport fra Statsbygg. 

- Vi er på rett vei, men dette er bare begynnelsen. Målet er å få til kutt på 30 prosent i 2018 og null utslipp innen 2030, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Prosjekt Campus Evenstad, utvidelse av Statens vegvesen i Steinkjer og nytt portbygg ved Ila fengsel bidro med kutt på tilsammen 3000 tonn CO2-ekvivalenter i reduserte utslipp. Kuttene er målt mot hvor store utslippene ville vært dersom byggene ble oppført etter forskriftskravene i teknisk forskrift og vanlig byggeskikk for denne type bygg.

Norges beste

Best i klassen var det nye miljøbygget ved Campus Evenstad, Høgskolen i Innlandet. Norges beste klimabygg reduserte utslippene med hele 104 prosent, inkludert energiproduksjon som kompenserer for klimafotavtrykket til det ferdige bygget.

- Evenstad var et lite prosjekt i størrelse, men baner vei for det vi skal få til på langt større bygg framover, sier Nikolaisen.

Kutter mer

Nye statlige bygg har høye miljøambisjoner i årene framover. Åtte prosjekter som er ferdige med forprosjektfasen, har beregnet at de kan kutte til sammen 38 prosent, ifølge den nye Statsbygg-rapporten.

De som har beregnet størst kutt, er Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo (52 prosent) og Framsenteret i Tromsø (26). Det vil totalt innebære en reduksjon på nesten 400.000 tonn CO2-ekvivalenter.

Skrudde igjen krana

Statsbygg har også gjennomført tiltak i eksisterende bygg, som innebærer nær en halvering av de direkte klimagassutslippene knyttet til eiendomsdriften.

- Denne vinteren skrudde vi av krana til det siste anlegget som bruker olje som hovedoppvarmingskilde. Det sparer klimaet for over to tusen tonn CO2-ekvivalenter i året og betyr store reduksjoner i lokale utslipp i byer og tettsteder, sier Nikolaisen.

Kuttene er oppnådd ved at 25 oljeanlegg i statlige bygg er fjernet eller konvertert til bioolje. I tillegg er fossil olje til spisslast erstattet med fornybar energi ved ti anlegg. Disse klimakuttene tilsvarer utslippene fra 1000 biler.

×