Nytt nasjonalmuseum signerte siste byggekontrakt

Publisert 07.12.2017

Den siste kontrakten av totalt 30 byggekontrakter ble signert onsdag 6. desember. - Det er en milepæl for prosjektet og Statsbygg, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg. 

Den siste byggekontrakten er det Bodø-baserte Rapp Bomek som signerte. Selskapet skal levere 830 dører til det nye museet, til en verdi av 100 millioner kroner. Det er et stort spenn av dører fra hurtigporter til dører med strenge sikkerhets- og brannkrav. Det stilles også krav til estetikk. - Vi begynner å installere de første dørene allerede i april 2018, forteller prosjektleder Christoffer Wiig Raak i Statsbygg.

-Statsbygg er særlig fornøyd med å få inn Rapp Bomek, som er en relativt ny aktør i bygg på land. Kvalitetsnivået på deres produkter, som er utviklet innenfor olje og gass-næringen, vil komme det nye Nasjonalmuseet til nytte både når det gjelder sikkerhet og funksjonalitet. Statsbygg bidrar dermed til å utvikle leverandørmarkedet, samtidig vil vi få verdifull overføring av kompetanse fra offshoreindustrien, understreker byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Kontakt

×