Nytt oppdrag: Byutvikling på Adamstuen

Publisert 11.09.2017

Statsbygg ønsker å engasjere inntil fire konsulentteam for parallelle oppdrag innen byutvikling, arkitektur og eiendomsutvikling på Adamstuen i Oslo. Fristen for å delta i den åpne anbudskonkurransen er 10. oktober 2017.

I 2020 fristilles en stor og sentralt beliggende eiendom i Oslo, når veterinærmiljøene flytter til Ås. Området består av ca. 60.000 kvadratmeter bygningsmasse som spenner fra 200 år gamle gårdsbygninger til moderne laboratoriebygg. Deler av området er fredet.

- Dette er et spennende byutviklingsoppdrag som vil gi oss råd i plan- og utviklingsprosessen, sier direktør for rådgivning og tidligfase i Statsbygg, Hege Maria Eriksson.

Helhetlig og miljøvennlig byutvikling

Konsulentteamene skal belyse ulike problemstillinger i parallelloppdraget. Det er derfor ikke en konkurranse hvor det kåres noen vinner. I denne tidlige fasen skal eiendommenes mulighetsrom kartlegges og beskrives bredt. De ulike teamene skal arbeide med hver sin innfallsvinkel: boligområde, campusområde, gjenbrukspotensiale eller nytt sentralt område i bydelen.

– Vi ønsker å favne områdets kompleksitet, de ulike målsettingene og aktørene. Et overordnet mål for oppgaven er at eiendommene skal utvikles på en måte som gir best mulig verdi for staten. Samtidig vil vi bidra til en helhetlig og miljøvennlig byutvikling, sier Eriksson.

Åpen prosess

Statsbygg ønsker å gjennomføre mulighetsstudiet i en åpen prosess og ønsker en offentlig debatt velkommen.

Kontakt

×