Nytt universitets- og idrettsbygg i Trondheim

Publisert 05.07.2017

Dette blir Statsbyggs største byggeprosjekt i Trondheim og første mulighet til å sette ut i livet konkrete effekter av fusjonen mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Det 18.500 kvadratmeter nye sambruksbygget skal gi plass til utdanninger innen helse- og sosialfag. Nybygget skal fremme helseforebygging og vil bidra til å styrke studentenes idretts- og velferdstilbud i Trondheim.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statsbygg, NTNU og Sit (Studentsamskipnad for Gjøvik, Ålesund og Trondheim).

Nybygget

Denne våren har et evalueringsutvalg med representanter fra Statsbygg, NTNU og Sit vurdert fire forslag til nytt universitets- og idrettsbygg. Backe Entreprenør og LINK arkitektur hadde det beste bidraget.

Gode forslag

- Det var fire kvalifiserte forslag. Vinneren svarte best på kravene til blant annet funksjonalitet, sier Tore Berg, prosjektleder i Statsbygg. – Løsningene for fellesarealene på gateplan og i selve bygget utmerket seg. Vi mener også at fordelingen av idrettsfasilitetene og undervisningsfunksjonene i bygget er god.

Fleksible løsninger

- Vi har tenkt langsiktig og fremtidsrettet når vi har valgt dette løsningsforslaget for nybygget, sier Merete Kvidal, campussjef NTNU. - De fleste arealene er utarbeidet som fleksible arealer. Ved behov kan vi flytte vegger for å gjøre auditorium om til mindre undervisningsrom.

Nytt idrettsbygg

I overkant av 5000 kvadratmeter dedikeres til idrettsfasiliteter. Treningsstudio, innvendig løpebane, squash-hall og klatrevegg blir tilbud som studentene i Trondheim kan nyte godt av.

- Dette skal bli studentenes eget idrettsbygg, med aktivitet gjennom hele døgnet, sier Knut Solberg, administrerende direktør i Sit.

Videre prosess

Etter sommeren starter prosessen med å videreutvikle byggeprosjektet sammen med LINK arkitektur og Backe Entreprenør. Studenter og ansatte ved NTNU deltar også i arbeidet. Byggestart er avhengig av bevilgning fra Stortinget.

Illustrasjon av bygget innvendig: store og luftige arealer med serveringssted, klatrevegg og åpne arbeidsplasser.

Kontakt

×