Reguleringplan vedtatt

Publisert 14.02.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, vedtok 10. februar 2017 den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal. 

- Dette er en viktig beslutning og en milepæl for oss. Vi har holdt på med planprosessen siden sommeren 2014 og er nå ved veis ende når det gjelder denne delen av prosjektet, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

Statsbygg la i juni 2016 fram forslag til reguleringsplan. Planen var deretter på høring og offentlig ettersyn. 180 uttalelser kom inn i høringsperioden, og Statsbygg oppsummerte høringsuttalelsene og sendte dem til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som grunnlag for sluttbehandlingen av planen.

Juridisk bindende

Nå har KMD ferdigbehandlet saken, og den vedtatte reguleringsplanen er avgrenset slik kartskissen viser (last ned - se høyre marg). Reguleringsplanen fastsetter arealbruken, byggelinjer, høyder på nye bygg og hvilke funksjoner som kan tillates i byggene.Gater, plasser og parker fastlegges også i planen. Plankart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i området og vil danne grunnlag for senere byggesaksbehandling

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak kan ikke påklages.

Dette er noen av punktene i planen:

  • Bebyggelsen er lagt i en kvartalsstruktur mellom Møllergata og Grubbegata.
  • Det tillates å rive de to øverste etasjene på Høyblokken og bygge fire nye.
  • Y-blokken, regjeringsbygg R4 med Møllergata 17, samt Møllergata 11 og Hovedbrannstasjonen kan rives.
  • Det er regulert en ny løsning for Ring 1, der traseen senkes, forlenges og overbygges med et nytt og forsterket overbygg.
  • Rampen som forbinder Ring 1 med Akersgata fra øst og forbindelsen mellom Akersgata og Møllergata i Hospitalsgata, fjernes. Forbindelsen nordover fra Ring 1 blir via Keysers gate.
  • Over Ring 1 reguleres et område til park. Hele området vil være åpent for gående og syklende.
  • Det legges ikke til rette for bilparkering for de ansatte i regjeringskvartalet.

Følg lenken nederst på siden for å se alle dokumenter i reguleringsplanen.

Se KMDs nettsider om saken.

×