SHA-dagene 2017

Publisert 18.01.2017

SHA-dagene arrangeres i år for andre gang. Tema for årets konferanse er Samhandling og erfaringsutveksling. Velkommen til Lillestrøm 14. mars.

Arrangører er Byggherregruppen og de prosjekterende i Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring: Statens vegvesen, Statsbygg, Bane NOR, Forsvarsbygg, Norsk Eiendom og Rådgivende ingeniørers forening RIF.

SHA-dagene er rettet mot byggherrer, prosjekterende (rådgivende ingeniører/arkitekter), koordinatorer og entreprenører. 

Vi ønsker å samle hele bransjen rundt temaet samhandling og erfaringsutveksling. For å nå visjonen om null dødsfall og alvorlig skadde, må alle gjøre sin del av det forebyggende arbeidet.

  • På åpningsarrangementet 14. mars vil topplederne snakke om ledernes rolle i dette arbeidet og signere ny utgave av charteret.
  • Jernbaneverket vil fortelle om hvordan de bruker læring etter uønskede hendelser for å forebygge.
  • Se resten av programmet på konferansens nettsider.

Velkommen til en innholdsrik dag!

Tid. Sted. Påmelding

Dato: 14. mars
Tid: kl. 10 
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
Program og påmelding: SHA-dagene 2017
Påmeldingsfrist: 11. februar

Åpne bygge- og anleggsplasser
15.-17. mars er det åpne bygg og anlegg rundt omkring ilandet.
Se progam for oversikt.

×